Bocznica kolejowa w Gliwicach - po kolei o Kolei

  

Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące transportu niskoemisyjnego, problemy transportu drogowego takie jak niedobór kierowców, pakiet mobilności, przeciążenia infrastruktury drogowej oraz stały wzrost emisji szkodliwego dwutlenku węgla powodują, że transportowy środek ciężkości będzie przesuwał się w stronę innych, bardziej ekologicznych rozwiązań.  

Jednym z nich, zgodnym z wytycznymi Unii Europejskiej oraz umożliwiającym niwelowanie problemów jest transport multimodalny, w tym kolejowy. 

Gliwicki oddział Müller - Die lila Logistik posiada własną bocznicę kolejową oraz doświadczonych praktyków, umożliwiających pełną organizację transportu multimodalnego. 

Szczegóły techniczne zostały opisane w pliku Whitepaper, do zapoznania się z którym zachęcamy.

Ściągnij teraz White Paper